PERSBERICHT

Posted: July 4, 2014 in Johnny Habibe

 

Bandera Di Aruba

Oranjestad-Nederland- Eman (Aruba), Minister-President Rutte (Nederland) en minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) hebben vandaag op grond van paragraaf 3 van het Statuut voor het Koninkrijk betreffende onderlinge bijstand, overleg en samenwerking het navolgende besloten.

  1. De regering Eman II heeft aanzienlijke maatregelen voorgenomen ten behoeve van houdbare overheidsfinanciën, mede in overeenstemming met de sociale partners. Deze moeten gezien worden in het licht van duurzame groei van Aruba en positieve sociaal-economische ontwikkelingen van het land. Internationale ratings noemen de vertrouwenwekkende visie van de regering voor Aruba.
  2. Om de solidariteit van het beleid verder te verankeren komt op vrijwillige basis en wel binnen de kaders van het Statuut een onafhankelijk onderzoek naar mogelijke risico’s in de ramingen van de begroting 2014 en naar de meerjarige ontwikkeling van de overheidsfinanciën in het licht van internationaal gehanteerde criteria van houdbare overheidsfinanciën en terugbetalingscapaciteit.
  3. Op verzoek van Aruba en Nederland wordt dit onderzoek uitgevoerd in de vorm van een onafhankelijk secretariaatsrapport van een team bestaande uit deskundigen met ervaring in met overeenkomstige taken belaste organen in Koninkrijksverband.
  4. Er zal binnen twee weken na vandaag een preliminair onderzoeksrapport door dit team aan de Gouverneur van Aruba, aan de regering van Aruba door tussenkomst van de minister van Financiën en Overheidsorganisatie van Aruba en door tussenkomst van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Nederlandse regering worden aangeboden.
  5. Binnen twee maanden na vandaag zal een definitief onderzoeksrapport door dit team aan de Gouverneur van Aruba, aan de regering van Aruba door tussenkomst van de minister van Financiën en Overheidsorganisatie van Aruba, en door tussenkomst van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, aan de Nederlandse regering worden aangeboden.
  6. De regering van Aruba zal de eventuele aanbevelingen uit de onderzoeksrapporten voor nadere maatregelen voor de begroting 2014 en/of meerjarenbegroting overnemen en vervolgens indienen bij de Staten.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s