GROTE HILARITEIT OVER MINISTER OTMAR ODUBER OTMAR ODUBER: “IN HET LANDSBELANG VAN ARUBA MAAK IK MIJN FRAUDE BIJ HET HARD ROCK-HOTELPROJECT NIET OPENBAAR”

Posted: February 16, 2015 in Noticiero 94

Jan De Ruiter

Inzake het Hard Rock-hotelproject van de familie van Tico Croes, in samenwerking met de minister van Toerisme, Otmar Oduber, vonniste de rechter op 20 januari 2014  dat minister Otmar Oduber mij binnen twee maanden alle gegevens over dit Project moest overhandigen. Minister Otmar Oduber blijft echter weigeren om mij

1) de zogenoemde Transfer of Shares Agreement en

2) de Corporate Agreement (Shareholders Agreement)

te overhandigen. Recent nodigde de Directie Wetgeving en Juridische Zaken mij uit om op 5 februari 2015 de Transfer of Shares Agreement c.q. de Confirmation of Corporate Agreement Execution van 28 september 2012  ter plaatse in hun kantoor in het ex-Interbankgebouw te komen inzien!

MAAR DAT GAAT NIET DOOR: ‘JURIDISCHE ZAKEN EN WETGEVING’ IS TERUGGEFLOTEN DOOR MINISTER OTMAR ODUBER EN OP GROND VAN ARTIKEL 8 LID 2 SUB A VAN DE LANDSVERORDENING OPENBAARHEID VAN BESTUUR (Lob) KAN PLOTSKLAPS DE INZAGE VAN HET AANDEELHOUDERSREGISTER VAN SOUTHWEST HORECA  DEVELOPMENT NIET DOORGAAN !!

Artikel 8 gaat over de eenheid van de regering die niet in gevaar mag komen en over de veiligheid van het Land die niet geschaad mag worden. Lid 2 zegt daarbij dat informatie niet gegeven behoeft te worden wanneer de economische of financiële belangen van het Land dat niet toestaan.

Minister Otmar Oduber weigert al sinds 15 october 2012  ondanks rechterlijke geboden, bekend te maken wie de aandeelhouders van Southwest Horeca Development zijn omdat dat tegen de eenheid en de veiligheid van Land Aruba zou zijn en omdat dat niet in het financiële en economische belang van de regering is!!! En mocht hij zelf ook tot die aandeelhouders behoren, dan wil hij dat niet toegeven of bekend gemaakt zien!

Vrij vertaald betekent het  voor mij dat Otmar Oduber hiermee zegt:

“Ik mag de corruptie en fraude bij het Hard Rock-hotelproject niet verder openbaar maken en moet de bewijzen van fraude achterhouden omdat anders de eenheid van de regering, de veiligheid van Land Aruba en de financiële of economische belangen van Land Aruba in gevaar komen”.

Kennelijk valt de door mij geconstateerde corruptie en fraude van minister Oduber onder het financiële en economische belang van Land Aruba!!

Het is diep en diep triest dat een minister in het kabinet Mike Eman 2 op deze manier omgaat met de democratie in Aruba, continu rechterlijke vonnissen naast zich neer legt en het duister wil houden wie gefraudeerd hebben bij dit Hard Rcock-hotelproject!

De Gouverneur van Aruba, de Centrale Bank van Aruba, de Hoofdofficier van Justitie, de Staten van Aruba en de Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba zijn hier uiteraard over ingelicht!

Aruba, 16 februari 2015

ADVERTISE 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s