BON GOBERNACION, goed regeren, goed bestuur (week 30)

Posted: February 24, 2015 in Noticiero 94

Jan De Ruiter

Oranjestad-Elke dinsdag publiceert Solo di Pueblo een artikel van Jan de Ruijter over Bon Gobernacion.

Wat betekent goed bestuur, wat houdt goed regeren in, hoe kan politiek en regeren

beter…..ook op Aruba. Voor commentaar: janderuijter@yahoo.com

*Terugblikkend

Bij een terugblik op alle afleveringen van deze nieuwe serie over Bon Gobernacion in Solo di Pueblo, heb ik een gevoel van tevredenheid over de voorlichting die ik tot nu toe heb mogen geven in deze ochtendkrant. Er is een fiks aantal thema’s behandeld zoals wat goed bestuur inhoudt, dat er één bestuurswetenschap is voor de private en de publieke sectoren, dat besturen hetzelfde als management is, wat politiek is, dat de overheid ook een bedrijf is, dat onze vorm van democratie een verouderd model is, de nieuwe eisen aan ministers, een nieuw model voor goed bestuur, de nationale dialoog, multiple fulfillment, de oude ideologieën van de traditionele politieke partijen, het nationale belang, de drie P’s, werkzaamheden van bestuurders, plannen-missie en visie, beginselen van goed bestuur, de rol van de economie, de rol van educatie, de 18 gouden regels van goed bestuur, het probleem met loopbaanpolitici, en een evaluatie van de huidige  regering in Aruba. Dat is alles bijelkaar heel wat aan voorlichting over hoe een land, en dus ook een land als Aruba bestuurd zou moeten en kunnen worden.

*De wereld van nu

Gebeurt dat ook in de dagelijkse realiteit? Helaas niet. Niet in Aruba en in heel veel landen niet. Politici besturen hun landen erg slecht, politici komen er niet goed vanaf, ze presteren slecht en het beste bewijs daarvoor is om eens een avondje naar CNN te kijken, naar de problemen in Amerika, in Europa, in Nederland, Griekenland, Rusland, het Midden-Oosten, de Afrikaanse landen, economische problemen, financiële problemen, oorlogen over geloofsdiensten,  armoede en andere ellende. Er wordt zo gemakkelijk gezegd dat dit een lange periode van wereldvrede is maar dat is alleen maar omdat er geen echte wereldoorlog is, van vrede is nauwelijks sprake en van welvaart helaas ook niet.  Persoonlijk vind ik dat er op veel te veel plaatsen van de wereld volkomen onnodige vijandschappen zijn en armoede en ellende overheersen. 

*De wetenschap en al het andere

De wereld verandert enorm snel, we hebben inmiddels ook het digitale tijdperk verlaten dat in 1978 begon met de uitvinding van de pc, vervolgt in 1991 met het begin van het wereldwijde web, www, en in 2004 met de doorbraak van de sociale media. De steeds kortere tijdsduur van tijdperken is opvallend en getuigt ook van de snel veranderende wereld. Immers het jachttijdperk duurde grof berekent zo’n 50.000 jaar van 52.000 v.Chr. tot 3.300 v.Chr., het agrarische tijdperk zo’n 5000 jaar van 3300 v.Chr. tot 1700 na Chr., de industriële revolutie slechts 270 jaar van 1700 tot 1970 en tot slot het informatie of digitale tijdperk dat slechts 40 jaar geduurd heeft. We zijn inmiddels  het transformatietijdperk naar het ruimtetijdperk ingegaan, een tijdperk van enorme veranderingen die de jonge generatie tieners van nu gedurende hun verdere leven gaan meemaken zoals het gezond blijven van mensen  tot 120 jaar, vakantiereizen in het heelal en de ontdekking van andere planeten met volwaardig leven. Over 5 jaar brengt Amazon.com in Amerika de pakjes met een drone binnen een half uur na uw bestelling voor uw huisdeur en over 20 jaar gaan onze auto’s eerst omhoog en vervolgens door de lucht naar onze afspraak of werk. En terwijl de wetenschappers ons verder en verder helpen  met innovaties, nieuwe materialen, grondstoffen, geneesmiddelen, technieken en technologieën, weigert de rest van de mensheid om aan verbeteringen mee te doen en blijft halsstarrig vastgeroest in de eeuwenoude gedragspatronen van egoïsme, gemeenheid, wreedheid, oneerlijkheid, jalouzie, haat, wraak, liegen, vechten, het recht van de sterkste, beschuldigingen, dreigen, beledigen, manipuleren en ga zo maar door.

*Old habits die hard

We zitten al zo’n 50 duizend jaar met dat gedrag opgescheept en het wil maar niet beter gaan. Vijftigduizend jaar in het oefenen, beoefenen, en uitvoeren van slecht gedrag heeft tot slechte gewoontes geleid die de mens kennelijk maar niet kan afleren. Elke keer valt de mens terug op het oeroude, primitieve gedrag van zelfbescherming en eigenbelang van de allereerste mens die toentertijd geen andere keuze had of geen andere keuze kon bedenken om te overleven in de bikkelharde natuur. Maar ondanks dat het inderdaad ook moeilijk is om oude gewoontes te doorbreken, is het bij de meeste mensen helaas meer een kwestie van niet willen. Men vaart wel bij het bedriegen van anderen;  men vindt dat zelfs slim, vindingrijk, het gebruiken van je hersens, en je bent dan slimmer oftewel verstandiger dan anderen. Het is correct, macho en flink. De wereld gaat op allerlei gebieden fantastisch vooruit dankzij de onderzoekers en wetenschappers die baanbrekend werk verrichten maar met de rest van de mensheid is het helaas droevig gesteld. Vandaar de enorme onrust en ontevredenheid in de wereld. Zagen we in de afgelopen jaren al veel onrust in Ierland, Engeland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Cyprus en het Midden-Oosten, nu zien we ontevredenheid in alle Afrikaanse landen, het hele Midden-Oosten, Thailand, Oekraïne, Venezuela en ook in Aruba. Overal ter wereld hebben de gewone burgers er schoon genoeg van en het is dus het juiste moment in deze serie artikelen om een lijst te presenteren van de grote boosdoeners in deze steeds moeilijker wordende en oneerlijke tijden. En dan beginnen we bij het begin, bij boosdoener nummer één:

*1: Politici

Politici staan definitief op de eerste plaats. Alle narigheden die de oliemaatschappijen, de financiële instellingen, de speculanten en anderen hebben veroorzaakt, zouden niet mogelijk geweest zijn met bekwame bestuurders aan hetroer. Zij zijn dus de hoofdkwaden. Zoals managers van een bedrijf verantwoordelijk zijn voor goede…..en voor slechte resulaten, zijn ook onze bestuurders vernatwoordlijk voor de slechte resultaten die je waar ook ter wereld ziet bij de wijze van regeren en besturen van landen. Politici d.w.z beroepspolitici brengen er maar heel weinig van terecht. Het lukt meneer Obama niet en Amerika zit nu al tien jaar lang met slecht bestuur, slecht beleid, een slechtlopende economie, hoge werkloosheid, grote armoede, hoge criminaliteit, en onrust.

Wordt vervolgd.

TOP20-2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s