ARUBA IS RUSTIG………….HET IS STILTE VOOR                                DE STORM EN P.P. PERMISO PAULTJE VALT DOOR DE MAND

Posted: March 31, 2015 in Noticiero 94

Jan De Ruiter

Oranjestad-onvrede op Aruba neemt enorm toe, zelfs het politiekorps  en vakbond SIMAR beginnen zich te roeren, en ook de gremio’s Kamer van Koophandel (KVK), Aruba Trade and Industry Association (ATIA) en de Aruba Hotel and Tourism Association  (AHATA) uiten hun onvrede en grote bezorgdheid over het onvermogen van de huidige regering goed, transparant, fatsoenlijk, integer en effectief te besturen. Dagelijks komen er nieuwe schandalen bovendrijven, er blijft continue onzekerheid over de maatregelen die er moeten en zullen gaan komen, het hoogseizoen voor het toerisme is alweer over en  het toeristenseizoen is veel te kort geweest. Afgelopen zondag was veel betekenend een uitermate rustige dag op de airport en de kennelijke ogenschijnlijke rust op Aruba betekent alleen maar stilte voor de storm. En die storm gaat komen. Aruba is altijd een eiland geweest in de ban van allerlei feesten vanaf half december tot en met de Paasviering in april,  de storm gaat dan ook gelijk na de Paasvakantie beginnen.

*SKOA, SIMAR, enzovoortenzovoortenzovoortenzovoort

Elke week zijn er weer nieuwe schandalen op Aruba. Heel veel ouders op Aruba kunnen het verhoogde schoolgeld niet betalen en de zwakte van deze regering heeft er nu toe geleid dat de rechter vonnis moet gaan wijzen in een zaak die de regering en SKOA haddden moeten regelen. SIMAR protesteert terecht tegen het volkomen foute beleid van de minister van Onderwijs

Michelle ‘verzekeringspremie Winkelaar’; het is ronduit BESPOTTELIJK dat een minister een onderwijzer voor de rest van het schooljaar schorst, dat is helemaal haar werk niet en er zijn geen woorden voor zoveel domheid en onkunde. De minister besluit ook maar even dat er geen conrector nodig is bij Colegio en deze minister/winkelaarster heeft kort gezegd GEEN FLAUW BENUL van het werk van een minister. En zo hebben de andere 8 dat ook al niet!

*Permiso Paultje

En dan natuurlijk Permiso Paultje, de vleesimporteur van 20-jarige beeldschone barbediendes. Paultje is door de rechter bij zijn ballen opgehangen zodat hij die hopenlijk niet meer gebruiken kan voor zijn kennelijke escapades met het 20-jarig jonge meisje Ana Maria Sulberan uit Venezuela die binnen 1 dag een werkvergunning kreeg om als barbediende te werken bij Wing Hung bar op Ponton. Paul als jouw vrouw of kinderen in de krant lezen hoe jij werkvergunningen voor jonge meisjes in 1 dag regelt, wat denken zij dan van hun man en vader? Is het normaal om sms’jes te versturen aan je eerste coördinator om nog DIEZELFDE DAG  de werkvergunnig te regelen voor mooie , jonge Ana? Is dat normaal beleid, is het normaal om werkvergunningen te regelen voor nightcleaners, tuiniers en security  guards, werk dat door talloze werkloze Arubanen verrricht kan worden? En mijn vraag aan Mike Eman, ”wat ga je nu doen met zo’n minister, handhaaf je zo’n man nog, of geef je hem zijn terechte ontslag PER DIRECT”? Als reporter en columnist is het mijn goed recht om zaken aan de kaak te stellen en daarom breng ik de corruptie en fraude met werkvergunningen in verband met de melding die ik binnenkreeg dat minister ‘Permiso Paultje’ Croes bezig is een supergroot huis te bouwen op Bakval (en Benny Lange Vinger doet dat kennelijk ook!). Het gaat de ministers in het kabinet Eman kennelijk heel erg goed en kan het zijn dat de bij mij en bij Solo di Pueblo gemelde verkopen van werkvergunningen iets te maken hebben met het bouwen van supergrote woningen in luxe woonwijken op Aruba? Ik vind dat Permiso Paultje heel veel uit te leggen heeft, aan zijn echtgenote, aan zijn kinderen en aan de Arubaanse bevolking. Gebruik Solo di Pueblo daarvoor Paul, de krant is bijna net zo groot als de Diareo en wordt over heel Aruba aandachtig gelezen!

*Nos ta Aruba

Nos ta Aruba is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen vier burgerbewegingen te weten Ta Basta, Nos Pais Aruba, Comishon Accion Nacional (CAN) en Grupo 7, drie vakbonden te weten ambtenarenvakbond TOPA,  STA, SCCA en een aantal prominente burgers van Aruba. Nos ta Aruba propageert de introduktie van Goed, Fatsoenlijke, Effectief en Professioneel Bestuur op Aruba en een samenleving waarin alle 20 sectoren van de samenleving in een Nationale Dialoog tot multiple fulfillment, tot geluk en succes kunnen komen. In de komende weken na de Paasvakantie gaat Nos ta Aruba zich als nieuw platform voorstellen aan de pers en aan de bevolking van Aruba en daarop vooruitlopend volgen hieronder de 9 doelstellingen van Nos ta Aruba:

1.   HET PARLEMENT BEWEGEN DAT DE REGERING AFTREEDT  OF NAAR HUIS    

       WORDT GESTUURD VANWEGE WANBELEID.

2.  Een onderzoek naar alle fraudes en corruptie door een

      ONAFHANKELIJKE Koninkrijksonderzoekscommissie.

3.   De financiële problemen van Aruba oplossen zonder verdere

       maatregelen tegen de bevolking of tegen de handel.

4.   De annulering van alle PPP-projecten met uitzondering van die

       projecten die kunnen aantonen nuttig en rendabel te zijn voor

       Aruba.

5.   Het niet afbreken van de raffinaderij tenzij alle pogingen en

      offertes om de raffinaderij te behouden zijn bestudeerd en

      uitgeput.

6.   De beste professionals op elk vakgebied inschakelen bij het

       bestuur van land Aruba, die naast hun vakspecialisatie, integer

       zijn, over bewezen managementcapaciteiten beschikken en een

       missie en visie voor hun land hebben.

7.   Integriteitsonderzoeken voor alle ministers, parlementariërs en 

       hoofden van dienst;  eliminering van alle immuniteit.

8.   Regulering van donaties aan politieke partijen en afschaffing van

       verplichtingen aan sponsoren.

9.  Aansluiting bij  en van alle (politieke) groeperingen om te

      verzekeren dat FATSOENLIJK EN GOED BESTUUR permanent zal   

      worden op Aruba voor het welzijn en de welvaart van iedereen 

      en voor het algemeen belang

              NA DE ASSOCIATIE MET DIE (POLITIEKE) PARTIJEN  VERTEGENWOORDIGT

                         NOS ta ARUBA MEER DAN 50 % VAN DE ARUBAANSE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s