CLIMATEGATE: DE KLIMAATHYSTERIE VAN MIKE EMAN IN 50 SIMPELE PUNTEN WEERLEGD (deel 3)

Posted: April 20, 2015 in Noticiero 94

Jan De Ruiter

Oranjestad-Duurzaam en sustainable zijn de kroonjuwelen in het beleid van de regering Mike Eman. Een goede reden om die zaken eens wat nader te onderzoeken. Vaste columnist voor Solo di Pueblo, Jan de Ruijter meldt elke maandag in deze nieuwe rubriek wat experts en wetenschappers schrijven in de De Dagelijkse Standaard (DDS) over de waarheden, onwaarheden, fabeltjes en fantasma’s van de begrippen duurzaam en sustainable. Voor commentaar: janderuijter@yahoo.com

*9. De grote rol van elektriciteit
Elektriciteit is onmisbaar voor het functioneren van onze maatschappij; het is tevens een voorwaarde voor het behouden van de welvaart die is opgebouwd. De levering van stroom is alleen gegarandeerd wanneer de opwekking van stroom de vraag naar stroom nauwkeurig volgt. Windmolens en zonnepanelen kunnen dat niet en voldoen dus niet aan de eisen die aan de stroomvoorziening van een moderne maatschappij gesteld worden. De tradionele centrales blijven dus essentieel voor de leveringszekerheid en stabiliteit van het net. De subsidies en voorkeursbehandeling van groene energie op het distributienet maakt de traditionele stroomvoorziening onrendabel maar het blijft onmisbaaar. Groene energie is dus ook nooit een volledige vervanging van de traditionele energie, zoals velen uit onwetenheid meenden! De tradiotinele centrales zoals WEB in Aruba, moeten gewoon blijven bestaan en draaiend gehouden worden!!

*10. De opwarming van de aarde staat al 18 jaar stil
Het hele klimaatcircus wil men rechtvaardigen door de angts voor CO2 als broeikasgas. Maar de opwarming van de aarde is 18 jaar geleden gestopt terwijl de CO2-concentratie in de atmosfeer bleef stijgen! Er is NIETS dat beter aantoont dat de invloed van CO2 op de temperatuur schromelijk is overschat. De klimaathysterici gebruiken daarom de woorden ‘global warming’ niet meer maar praten nu over ‘climate change’!! Ja, ja!

*11. Energiebeleid in plaats van klimaatbeleid
De wereld heeft geen klimaatbeleid nodig, de wereld heeft energiebeleid nodig. Het klimaat laat zich niet regelen door Ground Control of Major Tom en een CO2- knop. Energie is een eerste noodzaak voor vooruitgang en welvaart. Het is een eerste levensbehoefte en het dient in welke hoeveelheden dan ook beschikbaar en betaalbaar, goedkoop, te zijn. Inzake de natuurlijke bronnen moet de mens daar uiteraard respectvol en zuinig mee omgaan maar dat is meer een punt van fatsoen dan van een miljardenbeleid van de regering.

*12. Het gebrek aan transparantie
Het totale, volkomen absolute gebrek aan ook maar enige transparantie spreekt boekdelen!!! NOOIT, NOOIT, NOOIT MAAR DAN OOK NOOIT krijgt de burger enige informatie over wat de prijzen van groene, alternatieve, duurzame energie gaan zijn na de transitie van traditionele energie naar de nieuwe duurzame energie. Ook op Aruba niet. Premier Mike Eman rept met geen woord over de energietarieven na de omschakeling op de windenergie van Vader Piet, na de zonne-panelen op de airport of na de omschakeling van heavy fuel naar biogas van de Waste to Energie fabriek naar WEB. Natuurlijk doet hij daar geen mededelingen over…..want de prijzen zullen alleen maar OMHOOG gaan. Groene energie is 100% ONRENDABEL, het is ONBETAALBAAR en het stort het bedrijfleven een diep ravijn in, zie o.a. het vertrek van grote industrieën uit Duitsland naar nota bene Amerika omdat energie in Duitsland onbetaalbaar is geworden. En ook de burgers lijden eronder. In Engeland en Duitsland betalen ALLE burgers hoge toeslagen op hun maandelijkse elektriciteitsrekeningen zodat de regering middelen verkrijgt om het avontuur met groene energie te subsidiëren!

*13. Investeerders lijden megaverliezen
De redding is nabij…..grote investeerders haken af…..ze hebben eindelijk door dat het allemaal één grote scam en groot geldverlies is. De Nederlandse pensioenbeheerder APG, die beleggingen beheert van 5 grote pensioenfondsen in Nederland waaronder het ABP, heeft geweigerd om in wind op zee te investeren. Het Prokon-windschandaal in Duitsland bewijst dat APG een verstandig besluit heeft genomen. Investeringen in duurzame energie zouden erg lucratief zijn, was de gedachte en wind park operators beloofden 20 % rendement. Het Duitse duurzame energiebedrijf Prokon in Duitsland ging onlangs failliet en de alternatieve direkteur Robertus, uiteraard met ponytail, haastte zich om de investeerders de schuld te geven…….hij had hen een minimum van 6% rendement gegarandeerd en anders mochten ze hun gestorte kapitaal terugvorderen, maar liefst USD 1.9 billion! Nou, en dat deden ze ook toen er maar geen rooie rotcent rendement kwam! 75.000 investeerders verloren hun geld, die gelokt werden met mooie beloftes over rendement EN tegelijkertijd goed doen voor Moeder Aarde!
Ook in Nederland wordt nu veelvuldig geschreven over de methoden die belanghebbenden gebruiken om de Nederlandse burger een poot uit te draaien ten behoeve van de financiering van windenergie. Op de websie Climategate.nl
leest u daar veel over. De moraal van dit verhaal? investeer uw geld niet in windenergie want dan raakt u uw geld kwijt. Dat soort investeringen kan slechts rendabel zijn bij de gratie van subsidies en als de subsidiestekker eruit gaat zoals al in Duitsland gebeurde, blijft u zitten met de gebakken peren.

*14. Alle cijfers berusten op bedrog
Rapporten, o.a. van, doch niet gelimiteerd tot het rapport van de Algemene Rekenkamer in Nederland concluderen dat duurzame energie-installaties 26% minder energie leveren dan beloofd. Mede daardoor worden doelstellingen van zoveel minder CO-2 uitstoot in het jaar 20….., nooit behaald. Ook de cijfers over de verwachte uitgaven kloppen nooit en zijn altijd te laag. Daardoor zij alle rendementsberekeningen onjuist en de conclusie is dat de belastingbetaler zoet wordt gehouden met een flopspeen. Hernieuwbaar is niet het toverdrankje van Asterix en Obelix. Het klimaatbeleid is een illusie, wensdenkend ‘beleid’ dat is gebaseerd op extreem speculatieve projecties en op 55 ondeugdelijke klimaatmodellen. Wensdenken, sprookjes en oneerlijkheid. De mondiale energievoorziening uit fossiele brandstoffen die overvloedig en nog voor honderden jaren winbaar zijn, kunnen niet in de verste verte door ondeugdelijke hernieuwbare energie vervangen worden, veel meer dan een luttel paar procenten zal het nooit worden. Ik meen als burger en schrijver er goed aan te doen te melden dat besluiten over vele miljoenen van ons belastinggeld worden genomen op basis van correcte cijfers en gegevens, op transparantie en niet op de promotie van mooie woorden zoals duurzaam, sustainable, het redden van de aarde, een voorbeeldmodel zijn voor de regio, een innovatieland zijn dat haar kennis via een kennishub exporteert naar andere landen waarbij miljarden van ons belastinggeld verspild worden voor de meerdere glorie en het imago van een bijzonder slechte minister–president die heel bewust en in al zijn domheid het hele land Aruba en haar bevolking de afgrond instuurt.

Advertise4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s