BON GOBERNACION, goed regeren, goed bestuur (week 38)

Posted: April 21, 2015 in Noticiero 94

Jan De Ruiter

Elke dinsdag publiceert Solo di Pueblo een artikel van Jan de Ruijter over Bon Gobernacion.

Wat betekent goed bestuur, wat houdt goed regeren in, hoe kan politiek en regeren

beter…..ook op Aruba. Voor commentaar: janderuijter@yahoo.com

Bij mijn beschrijving van de hoofdschuldigen aan de huidige onvrede in bijna alle landen, ook de beschaafde westerse wereld, was ik in de vorige aflevering gebleven bij de fanatiek rechtse denkers die na de politici, ministers en fanatiek linkse denkers, de hoofdschuldigen zijn aan de wereldwijde grote ontevredenheid bij de burgers. En daar ga ik mee door.

*3. De fanatiek rechtse denkers

Zoals reeds beschreven heeft de grote financiële crisis van 2007 bewezen dat het vrijemarktsysteem niet werkt en iets afschuwelijk is en dat wordt ook nog eens bewezen door het navolgende: laat het aan de vrije markt over en alles wat slecht is en niet mag komt tot grote bloei. Vrouwenhandel, allerlei vormen van prostitutie, kindermisbruik, drugsgebruik, criminaliteit, gokken, moorden, naar alles wat puur slecht is bestaat vraag en dus aanbod. Aanbod en dus vraag. Heerlijk voor de vrije markt, reguleer vooral niet en niets en alles wat slecht is viert hoogtij dankzij de vrije markt! Ik weet geen betere manier om de nonsens van de vrije markt aan te tonen. De overheid moet reguleren en kan niets aan de vrije markt overlaten want er volgt onmiddellijk misbruik. Door banken, ondernemers, grote bedrijven en multinationals, zelfstandigen, vrije beroepen en handelaren. Reguleren is een basistaak van een goede regering, daar is ze voor. Niet op een overdreven manier zoals dat in Nederland gebeurt, dat is weer een ander uiterste maar alles vrij laten zoals dat extreem liberalen voorstaat is uitgesloten. Net zoals links dingen zal moeten opgeven zoals alles afwenden op de staat, het altijd maar slachtoffer spelen, hun haat tegen het bedrijfsleven, het dwarsbomen van het bedrijfsleven en hun oude visie op de rol van werken en de werkplaats moet fanatiek rechts ook heel wat inleveren. Het vrijemarktdenken, en het denken aan PPP, de drie P’s van Profit, Poen en Pegels, het managen voor de kortetermijnwinst en de beurskoers en de uitwassen van big corporations en globalizering zoals privatizering, fast firing, downsizing, mergers, restructuring, offshoring, takeovers, relocating. Links zal moeten overstappen op het belang van het bedrijfsleven, de nieuwe betekenis van werk en de werkplaats, en het nemen van eigen verantwoordelijkheid en rechts zal moeten overstappen op het belang van de drie P’s van Profit, People en Planet oftewel verantwoord ondernemen, en langetermijnmanagement moeten omarmen.

*4. De financiële instellingen

Oh boy, zijn die schuldig aan de grote onvrede bijna overal ter wereld? Nou, reken maar! De financiële instellingen hebben de wereldeconomie helemaal kapot gemaakt en de ellende is nog lang niet over. Talloze banken zitten nog boordevol met miljarden aan waardeloze hypotheken die in bundels verpakt werden met goede hypotheken en als nieuwe producten verhandeld werden. De rekening van de sub-prime en toxic mortgages komt nu zelfs bij de spaarders terecht in plaats van bij de eigenaren van de bank en bij de altijd risico lopende kapitaalverschaffers. Nadat eerder burgers uit hun huizen werden gezet door dezelfde bankiers die door het belastinggeld van dezelfde burger gered waren, verliezen nu ook de onschuldige spaarders op Cyprus hun spaargeld om de banken te redden. Overheden moeten de rol van de financiële instellingen totaal veranderen en hun rol beperken tot de nutsfunctie van geld. De overheid dient zelf namens de bevolking de uitgifte van geld te regelen en dat uitlenen tegen 2 procent. Het is voor mij werkelijk ongelofelijk dat het scheppen van geld uit lucht simpelweg door het op iemands rekening bij te schrijven, dus zonder dat daar werkelijk bestaande munten of biljetten aan te pas komen, om dat zonder directe kosten van papier, uit te lenen voor 10 of 11 procent aan private maatschappijen wordt overgelaten. Waar zitten de hersens van politici en ministers? Het alsmaar voortdurende ontzag voor de financiële instellingen en hun hele kermis er omheen zoals de voor hen werkende kredietbeoordelaars, toont de zwakte van de mensen die zich voor politicus uitgeven. Geld dient uitgegeven te worden door de overheid zonder directe kosten van metaal of papier en uitgeleend te worden tegen een maximale rente van 2%, dát stimuleert de handel, dát stimuleert investeringen en de economie!

*5. De klimaatindustrie

In mijn column Climate Gate beschrijf ik elke maadag in Solo di Pueblo uitvoerig hoe de hele alternatieve, groene, duurzame, schone energiepromotors de wereld beduvelen met hun walgelijke beweringen dat ze bezig zijn de wereld van een zekere ondergang te redden. He zou om opwarming van de aarde gaan terwijl die aarde al 18 jaar niet meer opwarmt waardoor de klimaathysterici het liedje de naam van klimaatverandering hebben gegeven. Het zou veroorzaakt worden door de CO2-uitstoot door mensen, door het slechte bedrijfsleven, door het slechte consumerism en door de multinaionals en de grote oliebedrijven. Vreemd dat de CO2-uitstoot de laatste 18 jaar is toegenomen maar de opwarming van de aarde stilstaat. Verstandige doordenkers beseffen dat een land geen klimaatbeleid nodig heeft maar energiebeleid. Het klimaat laat zich niet regelen enkel en alleen door de CO2-knop om te draaien; energie moet continu leverbaar zijn en vooral goedkoop zijn want alle vooruitgang hangt af van de beschikbaarheid en prijs van energie. Overal, in ALLE landen waar de overheid zich richt op hernieuwbare energie zoals Engeland, Duitsland en Nederland heeft dat geleid tot extra belastingen of heffingen en tot duurdere tarieven. Maar via extra toeslagen en subsidies is er een heel nieuwe wereld van profiteurs, handelaren, slinkse zakenmensen, subsidiejogers, belanghebbenden, lobbyisten, energiefabrikanten, graaiprofiteurs, politici en politieke leiders en ijvere planeetredders die een nieuwe circuit van doemscenariodenkers hebben gekweekt die elkaar aan geld, subsidies, baantjes en posities helpen…..en dat alles ten koste van de onschuldige burger die het allemaal best gelooft…en steeds meer voor energie moet betalen.

De hele handel van Al Gore, Richard Branson, Jan Peter Balkenende, Ed Nijpels en Mike Eman is EEN grote scam en de burger lijdt er onder en wordt benadeedl en beduveld. De scam van de klimaatregelaars is bron nummer 5 van het lijden van de burgers.

*6. De oliebedrijven

Wordt vervolgd

ADVERTISE 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s