Grupo di ciudadanonan preocupa asocia na Plataforma   NOS TA ARUBA (DEEL 1)

Posted: April 24, 2015 in Noticiero 94

JAN DE RUITER

Oranjestad-Gedurende de hele volgende week zal ik mijn dagelijkse artikelen in Solo di Pueblo besteden aan het burgerplatform NOS TA ARUBA. J.l. dinsdagmiddag 21 april heeft Nos ta Aruba zich officieel voorgesteld aan de media, televisie, radio en pers op Aruba. Nos ta Aruba is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen burgerbewegingen TA BASTA, Nos Pais Aruba, CAN, Grupo 7, vakbonden TOPA, STA, SCCA en een aanzienlijke groep prominente burgers die allen uitermate verontrust zijn over het politieke, economische, financiële en sociale debacle dat zich afspeelt op Aruba. Nos ta Aruba bestaat uit organisaties en burgers die allen heel hard hebben meegewerkt om Aruba op te bouwen tot het grote succes dat het eens was en die niet langer kunnen toekijken hoe dit mooie land geheel tot ondergang gebracht wordt. Wij zetten ons thans in voor het nationale belang van Aruba uit liefde voor Aruba en met heel ons hart.

*NOS TA ARUBA heeft 2 hoofddoelen:

*1. Goed, Professioneel, Fatsoenlijk, Rechtvaardig en Transparant Bestuur op

Aruba te eisen en af te dwingen.

*2. Een Nationaal Dialoog op Aruba te creëeren waarbij alle 20 partijen in de

Arubaanse samenleving, zoals werknemers, werkgevers, gepensioneerden,

de gezondheidszorg, de onderwijssector, de sociale hulpsector, de

bouwsector, ngo’s, de rechstzekerheid en veiligheidssector, de sector

toerisme etc. een rechtstreekse dialoog met de regering gaan hebben om

tot fulfillment te kunnen komen, hun succes en geluk kunnen nastreven en

behalen.

De volgende feiten zijn inmiddels afdoende bekend bij alle burgers van Aruba:

1) In heel korte tijd heeft de regering, de schuld van Land Aruba verdubbeld tot 4

miljard florin door ongecontroleerd geld te lenen en uit te geven.

2) De regering heeft honderden miljoenen van de gemaakte schulden voor het

Parlement verzwegen.

3) De regering heeft zeer bewust alle controle mechanismen op haar uitgaven

uitgeschakeld, zelfs het Parlement.

4) Slechts 1 procent van het geleende geld is besteed aan het welzijn van het volk

en waarschijnlijk is er massaal gestolen en gefraudeerd.

5) De hoog opgelopen schuld kan niet worden terugbetaald zonder grote schade

en leed te berokkenen aan de bevolking van Aruba.

6) Er is thans sprake van een in een democratisch land ontoelaatbare grove

nalatigheid en van zeer onbehoorlijk bestuur.

*NOS TA RUBA IS DAAROM GERECHTIGD OP TE TREDEN OM DE BEVOLKING VAN ARUBA TEGEN DE REGERING TE BESCHERMEN EN OM GOED, FATSOENLIJK, RECHTVAARDIG, TRANSPARANT EN PROFESSIONEEL BESTUUR TE EISEN EN AF TE DWINGEN.

*“NOS TA ARUBA” BIEDT DE ARUBAANSE BEVOLKING HULP EN STEUN AAN OM DIT DOEL TE BEREIKEN DOOR:

1. Het Parlement te bewegen dat de regering aftreed of naar huis

wordt gestuurd vanwege wanbeleid.

*2. Een onderzoek naar alle fraudes en corruptie door een

ONAFHANKELIJKE Koninkrijksonderzoekcommissie.

3. De financiële problemen van Land Aruba op te lossen zonder

verdere maatregelen tegen de bevolking en tegen de handel.

4. De annulering van alle PPP-projecten met uitzondering van die

projecten die kunnen aantonen nuttig en rendabel te zijn voor

Aruba.

5. Het niet afbreken van de raffinaderij tenzij alle pogingen en offertes

om de raffinaderij te behouden zijn bestudeerd en uitgeput.

6. De beste professionals op Aruba in te schakelen bij het bestuur op

Aruba; deze dienen de beste specialisten op hun vakgebied te zijn,

over bewezen integriteit te beschikken, bewezen management-

capaciteit te hebben en een goede missie en visie voor Land Aruba

te hebben.

7. Integriteitsonderzoeken voor alle ministers, parlementariërs en

hoofden van dienst; eliminering van alle immuniteit.

8. Regulering van donaties aan politieke partijen en afschaffing van

verplichtingen aan sponsoren.

9. Aansluiting bij en van alle (politieke) groeperingen om te

verzekeren dat FATSOENLIJK EN GOED BESTUUR permanent zal

worden voor Aruba voor het welzijn en de welvaart van iedereen

en voor het algemeen belang.

*HEEFT NOS TA ARUBA OOK UW INTERESSE, WILT U DE ACTIVITEITEN VAN NOS TA ARUBA VOLGEN EN WILT U ZICH BIJ NOS TA ARUBA AANSLUITEN? WILT U MEEHELPEN NOS TA ARUBA TE LATEN GROEIEN TOT HÉT NATIONALE FRONT ? Lees dan de komende dagen Solo di Pueblo voor meer gegevens!

ADVERTISE 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s