PAGINA JAN DE RUIJTER Grupo di ciudadanonan preocupa asocia na                                      Plataforma                     NOS TA ARUBA (DEEL 2)

Posted: April 27, 2015 in Noticiero 94

Jan De Ruiter

Oranjestad-Beste lezers van Solo di Pueblo en burgers van Aruba:

Het is u allen bekend dat het slecht gaat met Aruba. Ik zie nergens vrolijke gezichten meer op Aruba. Ook in mijn eigen kring van vrienden, familie en kennissen zie ik iedereen met een lang gezicht, met een zuur gezicht, iedereen is down, niemand is vrolijk, niemand is optimistisch, mensen maken ruzie en staan onder grote stress. Men weet niet hoe de maand door te komen, hoe de elektriciteitrekeningen te betalen. Niemand leeft prettig, en er is geen geld voor de hobbies van kinderen of voor vertier.

*Er is maar één schuldige

Er is maar één schuldige aan de huidige noodsituatie en dat is de regering van Mike Eman die van 2009 tot 2015 o.a. het volgende heeft veroorzaakt:

1. Aruba is financieel, economisch en sociaal kapot gemaakt door corruptie, financieel wanbeleid, onduidelijke niet-transparante deals met sponsoren, met politieke vriendjes en duistere criminelen zoals Kiko Gómez en Span Ospina.

2. Dit wanbeleid heeft Aruba in een staatkundige controverse gebracht in het Koninkrijk waarbij Eman tijdens zijn bespottelijke hongerstaking tegen het KB en tegen het Cft, het Rijk verweet zich aan verkrachting schuldig te maken.

3. Eman geniet niet langer het vertrouwen van de Tweede Kamer en van de regering van Nederland.

*4. Eman vertrapt de democratie in Aruba

door intimidatie, verdraaiing van feiten in de kranten, omkoping van de media, het kopen van stemmen en dictatuur in het overheidsapparaat  en de politie, daarbij geholpen door zijn groene, niet functionerende parlementariërs.

5. De regering Eman stelt onrechtvaardige, onwettige en desastreuze  maatregelen in tegen de bevolking en de commercie enkel en alleen om een corrupt beleid van Green Energy en Green Economy in stand te houden met dure conferenties, reizen, en propaganda voor zichzelf.

Mike Eman verspeelt honderden miljoenen aan zijn hobby van Groene Projecten, volkomen frauduleuze en zinloze projecten die alleen maar betekenen dat wij, eenvoudige burgers, MEER EN MEER moeten gaan betalen voor water en elektriciteit.

*Solidariteit met Fraude,  Corruptie en Wanbeleid?

Er is sprake van financieel wanbeleid en om de grote financiële tekorten weg te werken is de regering bezig maatregelen tegen de bevolking en tegen de handel te nemen die ons heel hard gaan treffen en die het leven voor de gewone burgers ONMOGELIJK gaan maken. De transactietaks, de verhoging van de BBO herdoopt tot de ABB, de verhoging van het schoolgeld, de introductie van de Health Tax, de invoering van een solidariteitsbelasting; naar al deze maatregelen kan verwezen worden als een belasting van solidariteit met een AVP-regering die ik openlijk en publiek, fraudeurs,  misleiders, wanbestuurders, leugenaars, en onbekwaam noem. Moeten wij solidariteitstaks gaan betalen uit solidariteit met  hun diefstal, fraude  en wanbeleid?  Moeten wij daar solidair mee zijn?

*Aruba heeft enorm geleden onder 6 jaar wanbeleid door Mike Eman

en zijn rovers

De vraag is: wat gaan we daar aan doen? Er rest ons niet veel tijd meer.

Nederland, de Koninkrijksregering en het Cft hebben hun positie voor de goede luisteraar HEEL, HEEL DUIDELIJK gemaakt: Als de regering Mike Eman geen maatregelen neemt tegen de bevolking om door middel van exra belastingen de financiële tekorten  weg te werken, dan stuurt Nederland een team Nederlandse bureaucraten, ambtenaren  die die maatregelen gaan nemen. Mike Eman gaat afwachten…gaat die maatregelen NIET nemen….laat dat door de Nederlanders doen en wast vervolgens als Pontius Pilatus zijn handen in onschuld en zegt….IK heb het niet gedaan, Nederland heeft het gedaan.

*Heeft de Arubaanse bevolking het opgegeven?

Overal om mij heen hebben mensen het opgegeven….er is geen optimisme meer op Aruba. Iedereen weet dat het slecht gaat maar niemand gelooft nog in een oplossing. De stemming op Aruba is uitermate pessimistisch en somber. Burgers zijn teneergeslagen en zonder hoop. Ook ikzelf zie momenteel geen toekomst meer voor mijn nog jonge dochter en voor mijn kleinkinderen. Dat is niet acceptabel, daar moeten wij allemaal als burgers eensgezind iets aan gaan doen. Wij hoeven dit wanbeleid niet te accepteren! NOS TA ARUBA vraagt uw steun en de steun van iedereen op Aruba die de mening deelt dat Aruba nog nooit in haar geschiedenis zo’n enorm wanbeleid heeft meegemaakt. 

*Nos ta Aruba, het Nationale Front

Uit protest tegen het huidige wanbeleid is Nos ta Aruba een vrijwillig samenwerkingsverband tussen  burgerbewegingen, vakbonden en prominente burgers en Nos ta Aruba streeft naar een breed front van organisaties in de gemeenschap, zowel gremio’s, vakbonden, NGO’s, politieke partijen en andere groepen om te strijden tegen het slechtste bestuur ooit in de geschiedenis van Aruba en Nos ta Aruba wil uitgroeien van een platform tot een Nationaal Front dat een heel andere oplossing biedt  aan de Arubaanse burger en aan de Arubaanse handel.

U kunt niet langer op Mike Eman vertrouwen om deze situatie op een goede wijze op te lossen. Zoals een piromaan geen brand gaat blussen en een dief zijn  buit niet terugbrengt naar de politie, zo gaat Mike Eman de door HEM veroorzaakte problemen  niet oplossen. Hij wil dat niet en hij kan dat niet!

Nos ta Aruba kan dat  wel en hoe Nos ta Aruba ons mooie land uit de problemen wil en zal halen leest u morgen in Solo di Pueblo.

Wordt vervolgd.                                                        ADVERTISE 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s