WELKOM OP EEN NIEUW ARUBA WELKOM OP EEN DAADWERKELIJK ONE HAPPY ISLAND

Posted: December 27, 2015 in Uncategorized

Jan De Ruiter

(deel 6)

*De tijd na 2016, ‘One Happy Island’

Oranjestad – Nu het de oppositie in Aruba niet gelukt is om de regering Mike Eman II naar huis te sturen op jl. 27 augustus omdat ten eerste de deur van het parlementsgebouw niet van binnenuit geopend werd zoals dat heel nadrukkelijk afgesproken was en ten tweede omdat kwade burgers na de goedkeuring van de CAft-landsverordening met allerlei medidas door de 13 AVP-parlementariërs in zo’n ongeplande woede uitbarstten dat de riotpolitie de stad ontruimde, zal het aftreden van de regering Mike Eman II snel in 2016 gebeuren. Op de dag dat dat gaat gebeuren gaat Aruba zich weer herstellen tot het One Happy Island zoals ik dat aantrof in 1969 en zoals Aruna dat altijd geweest is tot 2009. Laten we eens bezien wat er na de val van de regering van Mike Eman, na zijn val van Hero tot Zero gaat gebeuren.

*De val van de regering Mike Eman II

Ik voorspel de val van Mike Eman’s regering door een mengeling van samenvallende omstandigheden. Maatregelen, medidas die wel of niet genomen gaan worden. Worden ze genomen, breekt er een openbare wanorde uit, worden ze niet genomen, dan komt Nederland met een Koninklijk Besluit (KB) en een Algemene Maatregel van Rijksbestuur (AMvRB); onvrede en onlusten, ingrijpen van Nederland op basis van artikel 43 van het Statuut wegens het in eminent gevaar zijn van de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van bestuur in Aruba;  vervolging van enkele ministers zoals Otje Oduber, Hooyboer-Winklaar en Paul Croes door het Openbaar Ministerie in opdracht van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie; een onderzoek naar de maffiarelaties van Mike Eman en Otmar Oduber met La Guajira drugsgouverneur Juan Francisco ‘Kiko’  Gomez, Span ‘Strawberry’ Ospino, de beweerdelijk moordenaar van Poentje Castro, Pollo Carvajal en geldwitwasser en drugshandelaar Roberto Rincon wiens naam ook al veelvuldig gebruikt werd in verband met BancTrust in Panama en de financiering van Ottie’s mislukte Hard Rock-hotelproject; of welk nieuw schandaal dan ook want met deze regering van Mike Eman maken we elke twee weken een nieuw groot schandaal mee. Misschien gaat hij weer in hongerstaking of dreigt hij Nederland bij de Verenigde Naties aan te klagen.

*Een interim-regering

De val van deze regering gaat komen. Dat is niet een kwestie van of maar van wanneer. It’s not IF but WHEN. Het is logisch dat er dan een interim-regering moet komen. Geen politieke partij zal het in zijn hoofd halen om de puinhopen van wat de AVP-regering achterlaat te gaan opruimen en laten we er ook duidelijk over zijn….Aruba moet nu gered worden door de allerbeste mensen in de Arubaanse samenleving ongeacht politieke kleur. Besturen zal voor een tijd gedaan moeten worden door de allerbeste managers die er in Aruba zijn. Mensen die ervoor opgeleid zijn te managen, resultaten te bereiken, getting things done. Het zullen outsiders van buiten de politiek moeten zijn die niet gebonden zijn aan partijbelangen en politieke vriendjesvoorkeuren. Het zullen ‘doers’, doeners, moeten zijn in plaats van praters en praatjesmakers. Mensen die de drive, passie, en karakter hebben om het financiële, economische,  politieke, sociale en morele bankroet van Aruba aan te pakken en Aruba te herstellen tot een welvarend land waar iedereen een menswaardig bestaan heeft en vertrouwen in de toekomst kan hebben. Managers die weten dat daar een nieuwe, moderne aanpak voor nodig is. Doorgaan op de oude weg en oude gewoontes geeft alleen maar meer van de oude, slechte resultaten. “If you continue to do what you always did, you continue to get what you always got”. Politieke partijen besturen op een verouderde wijze waarbij de systemen en gewoontes dezelfde blijven maar alleen de gezichten van de bevoordeelden veranderen. Vandaar dat zoveel burgers en stemmers zeggen: “het maakt allemaal niets meer uit, alles blijft hetzelfde, alleen de gezichten, de poppetjes veranderen”. Ook daarom moet Aruba voor lange tijd bestuurd en gered worden door een interim-regering van de allerbesten in Aruba.

*Wat is politiek

Politiek volgens de regering van Mike Eman is voldoen aan de wensen en behoeften van enkelen, van een elite, van de Patriciërs en Nobelitas volgens de regels van de olichargie, particratie, plutocratie, dictatuur en kleptocratie. Alleen het eigenbelang en dat van vrienden, familie, sponsoren, lovers en fanatici gelden en de rest kan barsten. De rest roof je leeg met maatregelen, met mas medidas, met meer belastingen en heffingen. Het gepeupel, de plebejers zijn er om de Vorst en de Nobelitas te dienen. De belastingen van de plebejers dienen om het vorstenhuis, Huize Eman en zijn Hofhouding in stand te houden inclusief eersteklasreizen, vijfsterrenhotels, lobsterfeestjes in Miami en zijn groene hobbies en conferenties.

Een nieuwe interim-regering maakt daar een eind aan. Politiek is voldoen aan de wensen van de samenleving, van de burgers. Politiek is beloofde doelen bereiken en presteren. De taak van een regering is om welzijn en welvaart voor de burgers te realiseren zodat er een goed en aangenaam leven is voor iedereen en zodat inwoners vetrouwen kunnen hebben in hun toekomst en in de toekomst van hun land.

Wordt vervolgd.

RADIO SPOTS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s