HET ADVIES VAN NEDERLAND AAN ARUBA IS NOG NIET GOED BEGREPEN OP ARUBA

Posted: March 18, 2015 in Noticiero 94

Jan De Ruiter

Oranjestad-Zoals de titel van deze vaste column in Solo di Pueblo al aangeeft, is het tijd voor reflectie, tijd om eens rustig na te denken over wat er allemaal met Aruba aan de hand is. Zes jaar lang hoogtij van corruptie, fraude, bedrog, zelfverrijking en eigenbelangenbehartiging van, door en voor onze bestuurders. Noem het maar op: handel in werkvergunningen, handel in verzekeringspremies van in Nederland wonende Arubaanse studenten, gefraudeer met toeristencijfers, gefraudeer bij het Hard Rock-hotelproject, gelieg over 10 hotelprojecten die de regering nog gaat bouwen, geldverspilling, geldverkwisting, gereis over de hele wereld, verjaardagsreisjes van een secretaresse met viendinnen naar New York, een dubieus en crimineel hedging contract, ik heb zo’n aaneenschakeling van fraude, corruptie, bedrog , en verspilling nog NOOIT eerder meegemaakt. Nergens ter wereld. Alleen in Aruba. Het schijnt allemaal te mogen; ook Nederland en het Koninkrijk vinden het kennelijk goed.

*Nederland en het Koninkrijk

Nederland, het Koninkrijk, de koninkrijksministerraad, Cft, IMF, KB, AmvRB, de Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, KABGA, stemmen alles onderling goed af en het plaatje is duidelijk. Nederland heeft ingegrepen in Aruba en laat het duidelijk zijn, het was de hoogste tijd, het is volkomen terecht en het overgrote deel van de bevolking van Aruba is er heel blij mee. De boodschap van professor Age Bakker van het Cft was ook duidelijk.

1. Nederland zit vast aan keiharde afspraken binnen Europa om de begroting op orde te hebben en Nederland verwacht dat ook van landen en eilanden binnen het Koninkrijk.

2. Nederland heeft het schaakspel met Aruba geopend met de begroting 2014, gaat nu het middenspel in met de begroting 2015, die NIET goedgekeurd gaat worden.

3. Aruba moet zelf het eindspel, waarin de zwarte Koning valt, afmaken. Dat gaat Nederland niet voor ons doen want de bevolking heeft deze regering tot 2 keer toe weliswaar met kiezersbedrog gekozen, dus het naar huis sturen moet ook door de Arubaanse bevolking gedaan worden en niet door Nederland, vindt Nederland.

4. Nederland kijkt slechst naar de bedragen onder de streep en  hoe die bedragen tot stand komen, is geen zaak van Nederland maar van Aruba.

5. Van de bedragen onder de streep deugt helemaal niets en Nederland wil slechts de bedragen kloppend maken door het gesteel, fraude en corruptie boven de streep, onder de streep aan  te vullen door hogere belastingen, hogere BBO, transaktietaks, solidariteitsbelasting en dergelijke. Ministers mogen dus boven de streep stelen, burgers moeten het onder de streep weer aanvullen. Steelt een minister 10 miljoen, betaalt de burger 10 miljoen solidariteitsbelasting. Stelen de ministers 100 miljoen, betalen de burgers 100 miljoen solidariteitsbelasting etcetc. Wij moeten kennelijk solidair zijn met stelende en frauderende ministers!

En Nederland is tevreden want de begroting klopt en is in evenwicht.

*Daar klopt natuurlijk helemaal niets van

Het heeft ook mij wat rustig peinzen gekost om eerst mijn aanvankelijke boosheid over Age Bakker’s bureaucratische opstelling te overkomen en om daarna toch wat vraagtekens te zetten bij mijn blijheid dat de VVD eindelijk heeft ingegrepen in Aruba (CDA zou dat immers NOOIT gedaan hebben). Er is naast de juistheid van het ingrijpen namelijk ook een zeer grote tekortkoming aan dat ingrijpen. Kom mij niet vertellen dat Age Bakker van het Cft niet weet dat alle problemen met de cijfers onder de streep veroorzaakt worden door mismanagement, financieel wanbeheer, corruptie, fraude, bedrog en eigenbelangenbeleid boven de streep. Dat weet hij heel goed. De tekorten door diefstal laten aanvullen met solidariteitsbelasting is als een pleister om het bloeden te stoppen zonder de wond te genezen. Het gevolg weghalen zonder de oorzaak aan te pakken.

*Van de aanpak door Nederland klopt helemaal niets; die aanpak is 100 procent immoreel

Age Bakker heeft heel indirect gezegd (zonder het woord voor woord te zeggen), als jullie geen maatregelen vanuit een AMvRB willen, handel dan heel snel want wij komen eraan! Daar kun je uit concluderen dat de Algemene Maatregel van Rijksbestuur er in april, mei komt want de begroting 2015 zal niet goedgekeurd worden door de Gouverneur. En omdat Mike Eman de maatregelen van Cft en IMF (solidariteitsbelasting, verhoging BBO, ontslaan coördinatoren) niet gaat uitvoeren, zal dat na wat geruzie en gekibbel via een AMvRB gaan gebeuren in april, mei 2015. Het is natuurlijk volkomen immoreel van Nederland om wel te weten waarom Aruba in financiële problemen zit, wel te weten van wanbeleid, fraude en corruptie maar dat af te doen als een probleem van de Arubanen omdat zij deze regering gekozen hebben. Nederland weet donders goed dat je elk probleem bij de oorzaak  moet aanpakken en oplossen en niet door pleisters te gebruiken.  Bovendien, en dit wordt mij dagelijks gevraagd, waarom pakt Nederland wél St. Maarten aan inzake  corruptie, fraude, bedrog, wanbeleid en Aruba niet? In St. Maarten is Nederland wél gschokt door het gebrek aan integriteit maar in Aruba mag de regering een totaal gebrek aan integriteit hebben? Dat raakt het Koninkrijk niet? Nederland is bijzonder inconsequent in haar aanpak van corruptie, fraude en de volledige afwezigheid van integriteit in Aruba en de oplossing die de Arubaanse oppositie dus moet zoeken ligt in besprekingen met Nederland, het Koninkrijk, de Koninkrijksministerraad, de Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba en het Kabinet van de Gouverneur. Al deze instanties weten heel goed dat er op Aruba geen andere mogelijkheden van redressering zijn, dat het parlement niet functioneert en dat er naar instanties zoals de Raad van Advies en de Centrale Bank toch niet geluisterd wordt.

In kort: het ingrijpen van Nederland is prijzenswaardig maar een oplossing om de burgers te laten betalen voor de diefstal en fraude, zonder de oorzaak aan te pakken is 1. slecht beleid 2. immoreel 3. inconsequent vergeleken bij de aanpak op St. Maarten en Curaçao en 4. niet effectief want zonder Deugdelijk Bestuur kan er in feite nooit iets opgelost worden en blijft het spartelen en verdrinken in de Caribische Zee.

*Er is maar één goede oplossing

Het laatste woord is nu aan de oppositie, politieke oppositiepartijen, de gremio’s, de vakbonden en de bevolking. Willen wij op Aruba de juiste oplossingen implementeren voor de grote financiële problemen zoals het compleet stoppen van ALLE onnodige uitgaven van de overheid, de overheid reorganiseren, verkleinen en effectief maken en het stoppen van corruptie en fraude, dan moeten de oppositie en de gremio’s en de bevolking de regering NU laten vallen bij de behandeling van de begroting 2015. Doet de oppositie, de gremio’s en de bevolking dat niet, dan volgt onherroepelijk de schaakmat zet van Nederland met een KB en een AmvRB om de begroting door middel van zware maatregelen tegen de bevolking en tegen de handel, sluitend te maken want sluitend moet en zal die worden. Nederland heeft Aruba nog een laatste kans gegeven die schaakmatzet aan de regering zelf te geven. Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. It’s up to Aruba!

94 Class

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s